Fałszywa empatia i jej wpływ na relacje

Przeważnie mówimy o empatii jako dobrym zjawisku, ale nie zawsze wygląda to tak zero-jedynkowo/Pixabay

Empatia to słowo, które bardzo często przewija się w debacie publicznej oraz w mediach. Nie ma takiej sytuacji, w jakiej ktoś by o niej nie wspomniał, a miejsca pracy aż kipią tym określeniem – szczególnie rekrutując nowych pracowników. Jednakże sama emocja posiada także złą stronę, którą pewne osoby często niemoralnie wykorzystują.

Czym jest fałszywa empatia?

Fałszywa empatia to nic innego jak okazywanie emocji i zrozumienia w celu osiągnięcia jakichś korzyści – materialnych bądź niematerialnych. Używana bardzo często przez osobowości z tzw. mrocznej triady – psychopatia, socjopatia itp.

Fałszywą empatię można rozpoznać na kilka sposobów: podczas wywiadu, gdzie dziennikarz stara się wkupić w łaski słuchacza; w trakcie rozmowy ze znajomymi, którzy jakoś pragną wykorzystać daną sytuację i przekuć ją w okazję do spełnienia swoich celów.

Dlaczego fałszywa empatia szkodzi relacjom?

Fałszywa empatia szkodzi relacjom przede wszystkim dlatego, że jest przejawem negatywnego egoizmu oraz makiawelizmu. Służy do uzyskania celu, a nie niesienia pomocy innym, bardziej potrzebującym osobom. W efekcie prowadzi do spłycenia relacji – traktowania jej jak trampoliny do wybicie się.

Innym efektem fałszywej empatii jest okazywanie zaufania osobie, która ją stosuje. Odbywa się to jednak bez świadomości tego, iż ktoś, kogo uważamy za pomocnika, okazuje się później personą, jakiej nigdy nie powinniśmy powierzać własnych sekretów czy cierpień. Nic dobrego z tego nie wyjdzie, a finalnie można utracić: zdrowie fizyczne, kondycję psychiczną, rzeczy materialne, a czasami jest i tak, że osoby, które uległy fałszywej empatii, popadają w ciężką depresję, i zaczynają mieć myśli samobójcze.

Ostatecznym pokłosiem jest brak zaufania do osób, które naprawdę są empatyczne oraz wrażliwe. Ponadto społeczeństwo zmienia swój pogląd na temat tytułowej emocji i promuje takie wzorce jak: nadmierny indywidualizm, egoizm, nieufność, narcyzm, traktowanie relacji na podstawie rachunku zysków i start itp.

Jak rozpoznać fałszywą empatię?

Nie jest łatwo rozpoznać osoby, która posługuje się fałszywą empatią w celu osiągnięcia jakiegoś dobra. Jednakże można spróbować, kierując się tymi wskazówkami:

  1. Unikaj osób, które pomagają Ci tylko wtedy, kiedy chcą coś osiągnąć w zamian.
  2. Bądź wyczulony, gdy jakaś osoba nie pała do Ciebie sympatią i nagle prosząc Cię o pomoc, zaczyna wysłuchiwać Twoich problemów.
  3. Zwracaj uwagę, kiedy ktoś Cię nadmiernie komplementuje.
  4. Nie zdradzaj swoich problemów osobie, o której wiesz, że Cię nie lubi.
  5. Nigdy nie ufaj od razu osobom, które poznasz. Daj im pokazać kim są naprawdę.