15 wartościowych myśli z książki ,,Ucieczka od wolności”, które skłaniają do refleksji

 

,,Ucieczka od wolności” to książka napisana przez amerykańskiego psychologa oraz filozofa – Erich’a Fromm’a. Zawiera ona bardzo dużo wartościowych przemyśleń oraz opinii, jakie potrafią niejednego skłonić do refleksji nad naszym człowieczeństwem, wolnością czy społeczeństwem. Wszystkie cytaty będą oparte o przekład Olgi i Andrzeja Ziemilskich, wydany przez ,,vis-a-vis etiuda” w Krakowie 2022 roku.

15 wartościowych myśli

,,Jeśli nie istnieję dla samego siebie, któż istnieć będzie dla mnie?[…]” (Talmud – Miszna, Abot), strona 5.

,,Nic zatem nie jest niezmienne prócz przyrodzonych i niezbywalnych praw człowieka” (Thomas Jefferson), strona 5.

,,Mimo licznych odwrotów wolność wygrywała bitwę za bitwą”, strona 11.

,,I tak stwierdzamy, że od odrodzenia aż po dzień dzisiejszy zżera ludzi piekąca żądza sławy[…]”, strona 20.

,,Kiedy człowiek się rodzi, scena jest już dla niego przygotowana”, strona 25.

,,Do momentu, w którym jednostka, mówiąc obrazowo, nie przetnie całkowicie pępowiny, jaka sprzęga ją ze światem zewnętrznym, nie jest ona wolna[…]”, strona 32.

,,Natura ludzka nie jest biologicznie daną wrodzoną i niezmienną sumą wszelkich popędów ani też nie jest bezdusznym odbiciem wzorów kulturowych, do których gładko się adaptuje[…]”, strona 29.

,,Możliwość pozostania bez opieki bywa bezwzględnie najpoważniejszym zagrożeniem całej egzystencji dziecka”, strona 28.

,,Każda próba zrozumienia problemu wolności we współczesnym społeczeństwie musi jako punkt wyjścia wziąć pod uwagę ów okres, w którym zostały położone podwaliny współczesnej kultury[…]”, strona 43.

,,Zbożne chęci w niczym nam nie pomogą[…]jak indiański rytuał taneczny na intencję deszczu”, strona 13.

,,Dlatego pole bitwy znajduje się także i tutaj – wewnątrz nas samych[…]”, strona 13.

,,Na ogół jednak stosunek między zaspokajaniem ludzkich popędów a kulturą jest odwrotnie proporcjonalny[…]”, strona 18.

,,Wyrażając to prościej – człowiek musi jeść, pić, spać, chronić się przed wrogami itd.”, strona 25.

,,[…]jednak poczucie związania z najnędzniejszym choćby wzorem jest nieporównywalnie lepsze od pozostawania w samotności”, strona 27.

,,Po pierwsze, ludzie nie mogą żyć bez swego rodzaju kooperacji z innymi”, strona 28.

Patrząc na te sentencje – cytaty – możemy śmiało powiedzieć, że skłaniają one do refleksji (aż prosi się, aby jakąś podjąć). Każda zawarta tutaj myśl jest unikalna oraz niejednoznaczna, dlatego warto przysiąść nad samą książką, żeby lepiej pojąć cały, bardzo ważny tutaj kontekst wolności, społeczeństwa, a zarazem nas samych.