15 sentencji Zenona z Kition, które skłaniają do refleksji

Sentencje znanego stoickiego filozofa - Zenona z Kition / Internet

Zenon z Kition – grecki filozof oraz założyciel szkoły filozoficznej, która była określana stoicką. To właśnie od niego wzięła się idea nazywana stoicyzmem. Większość myśli oraz dzieł Zenona było na niej opartych. Ponadto sam filozof kierował się w codziennym życiu: pogodą ducha, spokojem oraz logicznym myśleniem. Z jego wypowiedzi zapisało się także parę ciekawych sentencji, jakie stały się ponadczasowe.

Sentencje Zenona z Kition, które skłaniają do refleksji

,,Żadna strata nie powinna wzbudzać większego żalu niż utrata czasu, bo ona jest nieodwracalna”.

,,Mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy słuchali dwa razy tyle, co mówili”.

,,Kiedy łączysz wiarę, nadzieję i miłość, możesz wychować pozytywne dziecko w negatywnym świecie”.

,,Złe uczucie to zamieszanie umysłu, który odraża rozsądek i występuje przeciwko naturze”.

,,Fortuna pragnie, abym miał więcej wolności, by filozofować”.

,,Chętnego Losy prowadzą, niechętnego wloką”.

,,Celem człowieka jest rozważny wybór rzeczy, które są zgodne z naturą”.

,,Czyż ból i życie nie są sobie pokrewne?”.

,,Mędrzec nie będzie twierdzić tego, co mu się tylko wydaje, i dzięki temu nigdy nie przytaknie fałszowi”.

,,Ten, kto więcej grzeszy, i ten, kto mniej grzeszy, są równie dalecy od dobrego postępowania”.

,,Żyć w zgodzie z naturą”.

,,Szczęście to jest dobry przepływ życia”.

,,Uzbrój swoją wrażliwość tak, aby życie jak najmniej cię krzywdziło”.

,,Człowiek podbija świat, podbijając samego siebie”.

,,Na tym właśnie polega dzielność szczęśliwego i pogodnego życia, że wszystko się czyni zgodnie z własnym głosem wewnętrznym i z wolą rządcy Wszechświata”.

Jak widać cytatów tych znajdzie się mnóstwo, a każdy zawiera jakąś myśl, która może popchnąć niejednego człowieka do przodu!